Over ons koor

Concertkoor Gloria Deo werd in 1945 opgericht als Chr. Oratoriumvereniging Gloria Deo. In 2020 is de naam veranderd in Concertkoor Gloria Deo.
Wij zijn een koor dat hoofdzakelijk klassieke werken zingt zoals het Weihnachtsoratorium, de Matthäus- en de Johannes Passion van Bach en Requiem van Fauré.
Af en toe staat er ook minder bekend werk op het repertoire b.v. The Dream of Gerontius  van Elgar of de Psalmensymphonie van Gerben van der Veen.
Hoewel de voorkeur ligt bij het klassieke repertoire  wordt enige uitdaging niet geschuwd. Zo is in 2018 succesvol meegewerkt aan een opera project en in 2019 gaven we 2 concerten met Fanfare Joost Wiersma.
Gloria Deo bestaat momenteel uit 85 leden. Elke woensdag wordt er gerepeteerd in kerkgebouw De Arke aan de Flevo te Drachten maar nu tijdelijk in de Zuiderkerk, de Drift 46. 
De repetities zijn op zichzelf al een feest om mee te maken door de prachtige muziek die wij steeds beter leren kennen en de gezellige sfeer.
Omdat Gloria Deo een koor wil zijn met kwaliteit wordt er veel aandacht besteed aan stemvorming en van de leden wordt dan ook gevraagd om thuis te oefenen; mogelijkheden daarvoor worden door het koor aangereikt.

Het lidmaatschap van Gloria Deo staat open voor wie van zingen houdt en enige affiniteit met koormuziek heeft. Het bestuur bepaalt of er voldoende ruimte is voor nieuwe leden of dat er vanwege de balans misschien bij bepaalde stemmen een ledenstop moet zijn. Wie graag lid wil worden woont eerst vrijblijvend een aantal repetities bij. Daarna volgt een stemtest door de dirigent. Als het oordeel van de dirigent positief is kan het lidmaatschap ingaan. De contributieverplichting geldt vanaf de eerstvolgende maand. De contributie bedraagt € 22,00 per maand en voor (echt)paren € 40,00 .

Als u meer informatie wilt of een repetitie wilt bijwonen, leg dan even contact via de Contactpagina van deze website, of bel met onze secretaris Sytske Jorritsma, 0620-976-688

Wat heeft het koor u te bieden?

Een enthousiaste, zeer deskundige dirigent die vanuit zijn professionele kennis het maximale uit de koorleden weet te krijgen, maar ook het plezier in het zingen benadrukt.

Veel aandacht voor stemvorming, soms met behulp van stemcoaches.

1 à 2 maal per jaar een uitvoering van grote koorwerken met solisten en orkest.

Een koor met aandacht voor elkaar en een fijne sfeer.


"Zingen bij een goed koor, dat zo goed is als ieder lid er brengt".

 

Wat wordt er van de leden verwacht?

De repetities zo veel mogelijk bijwonen, er wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Thuis de muziekstukken instuderen, hiervoor zijn naast het muziekboek technische middelen beschikbaar om u te ondersteunen.

Uw lidmaatschap van de vereniging betekent ook dat u meedoet om de aankomende concerten te promoten door het verspreiden van flyers, raambiljetten en digitale media (e-mail, facebook, twitter....).

De repetitie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. In de pauze kan er een consumptie worden gekocht via een muntjes-systeem. De repetitie wordt afgesloten  door een koorlid dat zich hiervoor heeft opgegeven. 

De muziekpartituren worden door de bibliothecaresse meestal collectief ingekocht of gehuurd voor de leden die het nog niet in bezit hebben.

Om de paar jaar beluistert de dirigent alle leden in groepjes of individueel. Aspirant-leden krijgen na enkele repetities een stemtest. Op die manier kan de dirigent adviezen geven die ten goede komen aan de koorklank en wordt de kwaliteit van het koor gewaarborgd. Regelmatig is er aandacht voor stemvorming: professionele zangers worden dan uitgenodigd om met ons te werken, soms in de vorm van een koordag.

Gloria Deo is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond

Dirigent Jeroen Helder

Jeroen Helder volgde aan de conservatoria Utrecht en Zwolle de opleidingen piano, koordirectie en klassiek solozang. Hij vulde zijn opleiding aan met diverse masterclasses en cursussen op het gebied van orkestdirectie, uitvoeringspraktijk en arrangeertechniek o.a. bij Ernst van Tiel, Ward Swingle, en Oscar Escalada. Daarnaast verdiepte hij zich in orkestdirectie bij Jurjen Hempel, Tilo Lehmann, Roberto Beltrán Zavala, Wim Bredenhorst en Ernst van Tiel.
Hij is momenteel als dirigent verbonden aan Kamerkoor Lelystad, Concertkoor Gloria Deo uit Drachten en het bedrijfs-kamerkoor “Koorbusiness” van de provincie Friesland. Hij was dirigent van COV Immanuel uit Franeker en interimdirigent van de COV Heerenveen. Jeroen was eerder artistiek leider en dirigent van het Filharmonisch Kamerkoor Grønn. Met dit koor gaf hij een groot aantal succesvolle uitvoeringen met steeds enkele (wereld)premières op het programma. Filharmonisch Kamerkoor Grønn was dé grote verrassing en 1e prijs-winnaar op het concours van Schiermonnikoog 2014 en maakte grote indruk op publiek en jury.
Jeroen Helder was daarnaast ondermeer dirigent van Blazersensemble Octa Musica en Vocaal Ensemble Cantatrix, koorleider bij het professionele kamerkoor Capella Frisiae en als zanger verbonden aan de beroepsensembles Capella Frisiae en It Nije Ensemble. Hij was als vaste kernzanger verbonden aan de Nederlandse Bach Academie en het eind 2014 opgerichte professionele koor Provocanto.

Als solist (tenor) treedt hij regelmatig op bij uitvoeringen door koren en ensembles, zoals bijvoorbeeld de Theresienmesse, The Crucifixion, The Messiah en diverse Bach-cantates. Ook was hij de afgelopen jaren als solist te horen in Bach’s Johannes-Passion en Matthäus-Passion, onder andere met de Nederlandse Bach Academie, Barokensemble Eik en Linde, Florilegium Musicum en Concerto d’Amsterdam. Daarnaast zong hij onder meer Le Roi David van Honegger, Otče náš van Leoš Janáček en de Petite messe solennelle van Rossini. In 2018 debuteerde hij als Evangelist in de Johannes Passion met de Nederlandse Bach Academie.


Repetitie begeleiders
Tijdens onze repetities worden we afwisselend begeleid door Pieter Pilon en Jochem Schuurman.

Pieter Pilon
Pieter Pilon kreeg orgellessen van Piet Wiersma en studeerde vervolgens orgel aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen  bij Wim van Beek en piano bij Jan Marisse Huizing.
Kerkmuziek studeerde hij aan het koninklijk Conservatorium in Den Haag bij resp. Christiaan Winter en Jos van der Kooy. Hij verdiepte zich in liedbegeleiding (piano) bij Tan Crone.In 1988 behaalde hij voor orgel het einddiploma Uitvoerend Musicus Cum Laude.
Na het eindexamen piano volgden er lessen(onder meer improvisatie) bij Albert de Klerk.
Hij werd prijswinnaar van het Nationale Orgelimprovisatieconcours(1992) in Bolsward . 

Regelmatig geeft hij concerten als solist of in samenwerking met koren, instrumentale en vocale solisten. Als docent piano en repetitor is hij verbonden aan ‘VRIJDAG’ ( voormalige Stedelijke Muziekschool) in Groningen.  Bij de Protestantse Gemeente van Winsum-Halfambt verzorgt hij als cantor-organist  de begeleiding  van de gemeentezang.
Tevens is hij titulair-organist van de Protestantse kerk in Farmsum ( Delfzijl) en de vaste bespeler van het befaamde Lohman-orgel aldaar. Van het inmiddels gerestaureerde Lohman-orgel kwam in 2017 de eerste cd-opname uit op initiatief van de Stichting Groningen Orgelland.  Op deze cd speelt Pieter Pilon composities van o.a. Mozart, Mendelssohn, Schumann, Brahms en Albert de Klerk.

Jochem Schuurman
Jochem Schuurman (*1989) kreeg van 1997 tot 2007 orgellessen van Johan G. Koers. Vervolgens studeerde hij bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, alwaar hij in juni 2013 cum laude afstudeerde als Master of Music.
Daarnaast verbleef Jochem Schuurman een aantal maanden in Berlijn om aan de Universität der Künste lessen te volgen bij Leo van Doeselaar en Paolo Crivellaro. Hij volgde masterclasses bij Wolfgang Zerer, Eric Lebrun, Edoardo Bellotti en Pieter Dirksen. Sinds 2016 wordt Jochem Schuurman gecoacht door zijn oud-docent Johan G. Koers.

In december 2013 werd aan Jochem Schuurman het Zilveren Viooltje, een muziekprijs voor jong talent afkomstig uit het noorden van Nederland, uitgereikt. In het juryrapport werd hij geprezen om zijn veelzijdigheid, zijn overtuigende houding en zijn ondernemerschap. In augustus 2015 behaalde hij de derde prijs op het internationale orgelconcours in Wuppertal. In september 2016 was hij finalist van het prestigieuze Paul Hofhaimer-orgelconcours rond de historische orgels van de stad Innsbruck. In mei 2017 won hij de tweede prijs en de publieksprijs op het internationale César Franck-concours in Haarlem. In september 2018 won hij de tweede prijs op het internationale Buxtehude-orgelconcours in Lübeck en Hamburg.

Jochem Schuurman is titulair organist van de Martinikerk te Franeker en daarmee de vaste bespeler van het monumentale Van Dam-orgel uit 1842.

Als uitvoerend musicus geeft hij concerten als solist, maar ook als begeleider van andere musici en is hij bovendien regelmatig betrokken bij premières van nieuwe composities. Verder is Jochem Schuurman actief als orgel- en pianodocent en werkzaam als artistiek adviseur voor de Stichting Organum Frisicum. Jochem Schuurman

Bestuursleden van de vereniging worden door de koorleden gekozen voor een periode van vier jaar. De te kiezen bestuursleden moeten koorlid zijn van de vereniging. De verkiezingen vinden plaats tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Voorzitter: Sita Zijlstra.            

Secretaris: Sytske Jorritsma.

Penningmeester: Arjan Reurich.

Ledenzaken: Wendy Bolt.

Bibliothecaris: Emma van de Dijk.

E-mail: bestuur@gloriadeo.nl

De PR-commissie heeft als taak de buitenwereld te informeren, het koor te profileren en publiciteit te generen rondom concerten. Hiervoor worden verschillende kanalen en middelen ingezet. De PR-commissie draagt zorg voor persberichten in kranten, in tijdschriften, op radio en t.v. en onderhoudt contacten met de pers.

De fysieke middelen die we daarvoor gebruiken zijn, raamposters, flyers en aanplakborden langs de weg. Verder worden kranten en tijdschriften benaderd met foto’s en een begeleidende redactionele tekst. Ook maken we gebruik van YouTube en Facebook om het concert te promoten.

Voorafgaande aan een concertuitvoering worden adverteerders door de PR-commissie benaderd voor het plaatsen van een advertentie in het concert programmaboekje.

Om een geslaagde promotie te voeren worden de koorleden intensief betrokken om de promotie middelen te verspreiden.

Huidige leden van de PR-commissie:

Sytske Jorritsma, afvaardiging namens het bestuur.

Tiny Jubels, lid

Janke Meerstra, lid

Froukje van der Veen, lid

Anke van der Wal, lid