vriend-worden

Vrienden van COV Gloria Deo

COV Gloria Deo heeft al tientallen jaren ‘vrienden’. Voorheen werden zij donateurs genoemd. Onze vrienden zijn belangrijk. Zij vormen een vaste kern van geïnteresseerde en regelmatige bezoekers. Mede daarom wil het bestuur meer aandacht geven aan onze Vrienden.

Als vriend of vriendin van COV Gloria Deo helpt u ons om concerten op een hoog kwaliteitsniveau te kunnen blijven organiseren. U kunt al vriend of vriendin worden voor
€ 25,00 per jaar.

Natuurlijk krijgt u daarvoor ook wat terug:
*        10% korting op de toegangsprijs voor de concerten
*        Consumptiebon voor een consumptie in de pauze of na het concert
*        Uitnodiging om na het concert gezellig na te praten met koorleden en dirigent
*        Uitnodiging voor het bijwonen van een repetitie

Er zijn 3 mogelijkheden om u aan te melden:
*        Via de pagina Contact van deze website
*        Via een e-mail naar vrienden-van@gloriadeo.nl
*        Door het storten van € 25,00 of meer op rekeningnummer NL 65 INGB 066.1713.644 t.n.v. COV Gloria Deo te Drachten, o.v.v. ‘Bijdrage vrienden van Gloria Deo’

Na het overmaken van het bedrag ontvangt u een Vriendenpas.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.