PR-commisie

De PR-commissie komt in actie voor de publiciteit voor de concerten.

Sponsoren en adverteerders worden gevraagd voor advertenties en financieel support. Ook worden gemeente, provincie en andere mogelijke subsidieverstrekkers aangeschreven.

Affiches, raambiljetten en billboards worden ontworpen,  tekstboekjes worden voorbereid door ‘specialisten’ uit het koor.

De PR commissie zorgt met behulp van de overige koorleden voor de verspreiding van de raambiljetten en affiches.
Persberichten naar kranten, huis-aan-huis media en radio / tv worden verstuurd.