De PR-commisie

De PR-commissie komt in actie voor het in de publiciteit brengen van de aanstaande  concerten. De fysieke middelen die we daarvoor gebruiken zijn, raamposters, flyers en aanplakborden langs de weg. Verder worden kranten en tijdschriften benaderd met foto’s en een begeleidende redactionele tekst. Ook maken we gebruikt van YouTube en Facebook om het concert te promoten. Om een geslaagde promotie te voeren worden de koorleden intensief betrokken om de promotie middelen te verspreiden.

Voorafgaande aan een concertuitvoering worden adverteerders door de PR commissie benaderd voor het plaatsen van een advertentie in het concert programmaboekje.

  Huidige leden van de PR commissie:

Wendy Bolt

Froukje van der Veen

Willem Oosterhoff

Arjan Reurich