Algemeen

Het lidmaatschap van Gloria Deo staat open voor wie van zingen houdt en enige affiniteit met koormuziek heeft. Het bestuur bepaalt of er voldoende ruimte is voor nieuwe leden of dat er vanwege de balans misschien bij bepaalde stemmen een ledenstop moet zijn.

Van de leden wordt verwacht dat zij de repetities trouw bezoeken, anders is het niet mogelijk de uitvoeringen goed voor te bereiden. Bij elke repetitie ligt er een presentielijst. Bij verhindering graag even een telefoontje naar de 2e secretaris.

De leden worden aangespoord om aan de hand van het studierooster hun eigen partij thuis zo goed mogelijk in te studeren. Soms kunt u als hulp daarbij een muziek-CD per stem aanschaffen of worden oefenbestanden voor de computer beschikbaar gesteld.

De contributie bedraagt € 22,00 per maand, voor (echt)paren € 40,00.