Geschiedenis

Op 24 april 1945 werd de Chr. Oratorium Vereniging Gloria Deo te Drachten opgericht. Er meldden zich 120 leden aan voor de vereniging. De eerste dirigent was dhr. R. Teule te Heerenveen en als eerste werk werd op 4 april 1946 uitgevoerd Die Schöpfung·van Joseph Haydn. De toenmalige recensent schreef: ‘Men kan niet van de vloer op de zolder springen…’, daarmee aangevend dat het peil nog niet heel hoog was. Daarna werden vele werken in studie genomen en uitgevoerd. In 1951 kon de uitvoering van het Weihnachtsoratorium geen doorgang vinden, omdat de financiële middelen ontbraken, maar in 1952 kon het alsnog worden uitgevoerd. In 1966 werd de dirigent dhr. Teule ernstig ziek en voor het komende concert vervangen door dhr. Posthuma, die daarna ook werd benoemd tot vaste dirigent.

In de loop der jaren waren er zorgen omtrent het aantal mannenstemmen, maar telkens weer kwam er een oplossing. In 1987 werd er voor het eerst een stemtest ingevoerd voor alle leden. De concerten werden door veel mensen bezocht, aantallen waar we nu jaloers naar kijken. In 1972 nam dhr. Bergstra het stokje over van dhr. Posthuma. Samen met zijn vrouw, die de wekelijkse repetities begeleidde, heeft dhr. Bergstra tot oktober 1994 de oratoriumvereniging muzikaal geleid.

Eind 1994 werd Oane Wierdsma uit Bunnik onze dirigent. Op zijn geheel eigen wijze dirigeerde hij wekelijks ons koor met veel humor en muzikaal-pedagogische kwaliteit. In het voorjaar van 2008 bleek dat hij ernstig ziek was en in oktober van datzelfde jaar overleed hij, twee dagen na ons concert, waarop we ·Die Schöpfung·uitvoerden. Gerben van der Veen, die Oane Wierdsma verving op dit concert, is daarna aangesteld als onze vaste dirigent.