GerbenDirigent

Gerben van der Veen

Door zijn vele activiteiten op koorgebied in en om Friesland is Gerben van der Veen voor veel koorzangers een begrip. Sinds het overlijden van Oane Wierdsma (oktober 2009) is Gerben onze vaste dirigent. Gerben genoot zijn opleiding aan de toenmalige MPA te Leeuwarden; hij studeerde in 1979 af voor orgel (bij Piet Post) en koordirectie (bij Jan Veninga). Hij vervolgde op diverse terreinen zijn studie o.a. bij Jan Eelkema. Als dirigent was hij actief bij onder meer bij de COV te Heerenveen, de Leeuwarder Cantorij, de Martinicantorij te Sneek, het Meppeler Kamerkoor Cigale en samen met zijn broer Sjoerd van der Veen als muzikaal leiders bij vocaal ensemble Meldije.

Momenteel dirigeert Gerben van der Veen, naast COV Gloria Deo uit Drachten, het vocaal ensemble Con Amore Musica en Hortus Vocalis. Met genoemde koren werden veel bijzondere concerten gegeven waarbij vaak niet-alledaagse werken en premières werden uitgevoerd.

Verder is hij werkzaam aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en als artistiek leider van Collegium Vocale Fryslan en de Stichting Noordelijk Koorfestival. Bij die instituten houdt hij zich bezig met opleiding van koordirigenten en educatie op het gebied van koormuziek. Hij werkt tevens als redacteur bij muziekuitgeverij Intrada en is in de koorwereld een graag gezien jurylid.