Begeleider

Tijdens onze repetities worden we afwisselend begeleid door Pieter Pilon en Jochem Schuurman.

Pieter Pilon kreeg orgellessen van Piet Wiersma en studeerde vervolgens orgel aan het nu Noord Nederlands Conservatorium in Groningen bij Wim van Beek en piano bij Jan Marisse Huizing.

Kerkmuziek studeerde hij aan het koninklijk Conservatorium in Den Haag bij resp. Christiaan Winter en Jos van der Kooy. Hij verdiepte zich in liedbegeleiding (piano) bij Tan Crone. In 1988 behaalde hij voor orgel het einddiploma Uitvoerend Musicus met onderscheiding. Na het eindexamen piano volgden er lessen(onder meer improvisatie) bij Albert de Klerk. Hij werd prijswinnaar van het Nationale Orgelimprovisatieconcours(1992) in Bolsward .

Regelmatig geeft hij concerten als solist of in samenwerking met koren, instrumentale en vocale solisten. Als docent piano en orgel is Pieter Pilon verbonden aan de muziekschool ‘Zuid-Groningen’.
‘s Zondags verzorgt hij de begeleiding van de gemeentezang in de erediensten van de Protestantse Gemeente in Winsum-Obergum. Tevens is hij hoofdorganist van de Protestantse Kerk in Farmsum (Delfzijl). Voor organisten en muziekliefhebbers is het befaamde Lohmanorgel in de Farmsumer kerk een bekende trekpleister.

Jochem Schuurman (*1989) kreeg van 1997 tot 2007 orgellessen van Johan G. Koers. Zijn professionele opleiding volgde hij bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, alwaar hij in juni 2013 cum laude afstudeerde als Master of Music. Tijdens zijn studie verbleef Jochem Schuurman een aantal maanden in Berlijn om lessen te volgen bij Leo van Doeselaar en Paolo Crivellaro aan de Universität der Künste. Daarnaast volgde hij masterclasses bij Wolfgang Zerer, Eric Lebrun, Edoardo Belloti en Pieter Dirksen.
Hij behaalde diverse prijzen op concoursen waaronder tweemaal de eerste prijs op het Govert van Wijn Orgelconcours in Maassluis (2008 en 2010) en driemaal achtereen de eerste prijs op het Orgelconcours in de Koepelkerk te Leeuwarden (2010-2012).
Jochem Schuurman is organist van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Drachten. Geregeld geeft hij concerten als solist, maar ook als begeleider van koren of solisten. Hij is actief als orgel- en pianodocent en als repetitor bij verschillende koren. Verder is hij werkzaam voor onder meer de Stichting “Organum Frisicum” en “Boeijenga Muziek”.