Bestuur

De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de ledenvergadering, voor een periode van vier jaar. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Naam Functie  
Rick Weggen
tel: 0511-542164
voorzitter  
Herdi van den Berg
tel: 0594-642191
secretaris  
Frans Tjallingii penningmeester  
Wendy Bolt 2e secretaris  
Joop Wolters 2e penningmeester  
Gerda Kuilman bibliothecaris  
Goke Postmus algemeen adjunct