BestuurBestuur

De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de ledenvergadering, voor een periode van vier jaar. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Naam Functie Taken
Rick Weggen
tel: 0511-542164
voorzitter Coördineren bestuursactiviteiten
Aanspreekpunt dirigent en pianist
Aanspreekpunt leden
Aanspreekpunt andere organisaties
Voorzitten en leidinggeven aan bestuur
Leiden ledenvergadering
Mia de Jong
tel.: 0512-382690
secretaris Archiefbeheer
In- en uitgaande post, mail
Notuleren vergaderingen en opmaken jaarverslag
Afspraken maken met dirigent in overleg met de voorzitter
Dit communiceren naar de algemeen adjunct
Afspraken maken met zalen i.v.m. concerten
Contracteren solisten, orkesten
Frans Tjallingii penningmeester Het bijhouden van de financiële administratie
Het opmaken van de financiële jaarstukken
Het informeren van het bestuur over de gang van zaken op financieel gebied
Coördineren kaartverkoop in goed overleg met de 2e penningmeester
Voorzitter / trekker van de PR-commissie
Sjoukje Sander 2e secretaris Ledenadministratie, doorgeven aan 1e secretaris en penningmeester
Presentieboeken verzorgen en actualiseren, huwelijk, jubilea en zieken
Flyers verdelen en informeren andere koren
Begeleiden en verzorgen stemtesten
Bij concerten: verzorgen gereserveerde plaatsen en verzorgen bloemen voor
solisten en dirigent
Punt van waaruit de kaartverkoop Drachten wordt verzorgd
Klaas Schotanus 2e penningmeester Administratie van de contributiegelden
Administratie van ‘Vrienden van Gloria Deo’
Organisatie kaartverkoop concerten
Aanschrijven vrienden en uitnodigen vrienden en gasten bij concerten
Gerda Kuilman bibliothecaris Aanschaf partituren bij bond of andere organisatie
Verkoop / verhuur partituren aan leden
Zorg voor aanwezigheid partituren voor pianist of gasten
Beheer muziekarchief
Herdi van den Berg algemeen adjunct Vervangen voorzitter bij afwezigheid
Rooster stoelen klaar zetten en rooster sluitingen
Assistentie andere bestuursleden