Het bestuur

De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de ledenvergadering, voor een periode van vier jaar. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Naam Functie Contact gegevens
Rick Weggen voorzitter tel: 0511-542 164
Herdi van den Berg secretaris tel: 0594-642 191
Marius van der Nagel penningmeester  
Wendy Bolt 2e secretaris  
Joop Wolters 2e penningmeester  
Gerda Kuilman bibliothecaris  
Goke Postmus algemeen adjunct